תיקון ניתוח פזילה קיים

ניתוחי פזילה חוזרים בילדים ובמבוגרים :

פזילה מוגדרת כמצב בו שתי העיניים אינן ישרות ומקבילות אחת לשניה. הפזילה תתכן בצורה: האופקית, האנכית, הסיבובית או המשולבת של ליקויי צירי הראייה. כידוע, הטיפול הראשוני לפתרון בעיית הפזילה הינו בצורה השמרנית ו/או באופן ניתוחי. שיעורי ההצלחה בנתוח הראשוני הינם כ 75%- 80% . זאת אומרת שישנם נבדקים/ות עם שארית פזילה או שינויים בכוון הפזילה אשר דורשים טיפולים נוספים (לפעמים זווית הפזילה הראשונית גדולה ביותר ולא ניתן לתקנה בפעם אחת). בחלק מהמקרים הללו כאשר נותרת זווית פזילה קטנה ניתן לטפל באמצעות משקפיים אופטיים מתאימים. במידה וטיפול זה לא מתקן משמעותית את הפזילה או שהפזילה השאריתית גדולה ובולטת , יש לשקול אופציה ניתוחית נוספת. ניתוח חוזר מבוצע עפ"ר מספר חודשים מועטים לאחר הניתוח הראשוני כאשר תוצאות של המדידות קבועות ויציבות. שיעורי ההצלחה בניתוחי פזילה חוזרים הינם גבוהים ברוב המקרים. הניתוחים יתבצעו או בשרירים שנותחו בפעם הראשונה או בשרירים חדשים שלא נותחו בעבר, או במשולב במספר שרירים עפ"י הקליניקה הספציפית ומבנה גלגל העין. הניתוחים מתבצעים בשרירים הישרים-האופקיים, האנכיים או בשרירים האלכסוניים תוך החלשה או חיזוק של השרירים המתאימים. ההחלטה הסופית של סוג הניתוח והשריר/ים המעורבים בכך מתבצעת בעת בדיקת הנבדק/ת טרם הניתוח וגם בחדר הניתוח כאשר הנבדק/ת רדומים טרם התחלת הניתוח. יש לציין כי ניתוח חוזר, בשרירים שנותחו בעבר, הינו מורכב יותר ודורש מיומנות מתאימה עם נסיון כירורגי רב של רופא/ת העיניים לילדים.

פרופ' משה שניר
תיקון ניתוח פזילה קיים

בילדים

מתבצע הניתוח החוזר בהרדמה כללית מלאה ע"י מרדים מומחה להרדמת ילדים. הטיפול התרופתי לעיניים לאחר הניתוח החוזר דומה לזה שניתן עבור ניתוח הפזילה הראשון לפרק זמן של כחודש ימים ובמינון יורד.

במבוגרים

מתבצע הניתוח החוזר עפ"ר בהרדמה כללית מלאה אך במקרים של סיכון רפואי לנבדק/ת בהרדמה כללית חלקית-סדציה בשילוב עם הרדמה מקומית ספציפית לעין (בטכניקות שונות). ישנן שתי שיטות ניתוחיות: ע"י תפירת השריר המנותח ללובן של העין עם תפרים קבועים מלכתחילה או בשיטת תפרי התאמה  (adjustable sutures) בהם מתאמים את מנח העין הסופי לאחר סיום ניתוח הפזילה,בעזרת תפרים מתכווננים כאשר המנותחים ערים ובשתוף פעולה מלאה. פעולה זאת מתבצעת בסוף יום הניתוחים בחדר ההתאוששות או למחרת במרפאה– תחת טיפות אילחוש מקומי לעינים. הטיפול התרופתי לאחר הניתוח החוזר, דומה לזה שניתן עבור ניתוח הפזילה הראשון ולפרק זמן של כחודש ימים ובמינון יורד.

תיקון ניתוח פזילה קיים

כללית

הן בילדים והן במבוגרים שיעור הצלחה גבוה ברוב המנותחים. כל ההחלטות הניתוחיות מבוצעות בתאום עם ההורים ועם המנותחים  תוך עדכון  מפורט של כל השלבים כולל הבדיקות שלאחר הניתוח החוזר.

במהלך הבדיקה יש לבדוק תנועות העיניים בכל  9 כיווני המבט מתוך כוונה לשלול חולשה/עודף פעילות של השריר, ניסטגמוס, בלט העיניים ומיקוד. לאחר מכן יש לבדוק קיום או אי קיום של פזילה. באם הפזילה גלויה או סמויה, באם הפזילה חד עיינית או דו עיינית וכיוונה (אנכית, אופקית או אלכסונית), מדידת גודל זווית בפזילה נעשית בעזרת פריזמות בודדות או עם סרגל פריזמות אופקי או אנכי. בדיקה זאת מתבצעת לטווח הרחוק והקרוב.

בדיקת האופטיקה של העיניים (התשבורת) בילדים מיוחדת ומתבצעת ע"י טיפות מיוחדות אשר מרחיבות את האישונים ומשתקות זמנית את השרירים שמחזיקים את העדשה הטבעית. זאת בניגוד למבוגרים שאין צורך בטיפות טרם מדידת הליקוי האופטי. זמן ההשפעה של טיפות אלו נע בין 32-8 שעות בצורה המקסימלית אך על פי רוב זמן השפעה הטיפות הללו נע בין 16-12 שעות בלבד. כאשר האישונים רחבים בודקים את האופטיקה של העין בעזרת מכשיר ששמו רטינוסקופ. מכשיר זה זורק אלומת אור לתוך העין, אשר מוחזרת מהעין וניתן לראותה בעזרת חריר שממוקם בראש המכשיר. ע"י כך ניתן לבדוק באם יש קוצר או רוחק ראיה ואסטיגמציה. יש לבדוק בשנית את בפזילה באם חל בה שינוי עקב השפעת הטיפות האלו.

יש לבדוק ,בנוסף לאמור לעיל, את אנטומית העין כולל מקטע קדמי, עדשה והרשתית (החלק האחורי של העין) לשלילת כל הגורמים האפשריים לפגיעה בהתפתחות תפקוד העיניים מגיל רך ואילך.

לאחר בדיקה מקפת של העיניים בילדים/ות תתקיים שיחת סיכום עם ההורים לגבי תפקוד ואנטומית עיני הנבדק/ת ובאם יש מקום לטיפול בעזרת משקפיים, ניתוח או מעקב קליני שנתי בלבד.

Call Now Button